Kolay ve hızlı muhasebe isteyenler için pratik çözümler Datasoft'da..
Datasoft Hakkında

1/4

1989 yılında İstanbul'da kurulan datasoft Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Ticari Entegre yazılımları ile Muhasebe Büroları için sektörel yazılımlarınüretimi konusunda faaliyet göstermektedir.Temel uğraşı alanındaki ürünlerini farklı sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde bağımsız veya entegre çalışan modüllerle desteklemektedir.datasoft kuruluşundan bu güne özellikle Ticari Yazılım konusunda uzmanlaşarak, yoğun iş yüküne sahip olan bu alanda kullanıcı ihtiyaçlarına en uygun, en hızlı ve en pratik çözümü sunmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Datasoft yazılımlarının özellikleri ve kullanıcılara sağladığı avantajlar

 • Kolay kurulabilir ve öğrenilir.

 • Hız bilgi giriş ve raporlama imkanı sağlar.

 • Kullanıcıların geleneksel alışkanlıklarına uygun tasarlanmıştır.

 • Mevzuattaki değişikliklere kolay ve çabuk uyarlanabilir.

 • Orta ölçekli işletmelerin sahip olduğu bilgisayar sistemlerinin hemen hepsinde çalışabilir.

 • Dikey pazarlar için geliştirilmiş programlar ile bilgi alışverişi yapabilme özelliğine sahiptir. Hatta bu tür programlar içinden kullanılabilen özel modüller sayesinde bu programlara girilen bilgiler anında datasoft programlarına entegre edilebilmektedir.

 

Datasoft programları Ticari Setler ve Müşavir Setler olmak üzere iki temel grupta toplanmıştır. Bu setler değişik ölçeklerdeki işletmelerin ve muhasebe bürolarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde program ve modüllerden oluşmaktadır.

Ticari Setler genel olarak;Stok, Cari Hesap, Faturalama, İrsaliye, Çek, Senet Muhasebe, Personel, Demirbaş/Amortisman programlarından oluşmaktadır. Bu programlar Kasa, Döviz, Kasiyer/Plasiyer, Sipariş, Depo, Çokbirim, Barkod Desteği, Banka, Mali Tablolar, Form A/B, Hesap Kapatma, Yeniden Değerleme gibi modüllerle değişik ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde gruplar oluşturmaktadır.

Müşavir Setler ise,Muhasebe, İşletme Defteri, Personel, Büro Otomasyonu, Demirbaş/Amortisman programlarından oluşmaktadır. Bu programlar Miktar, Mali Tablolar, Form A/B, Hesap Kapatma, Yeniden Değerleme gibi modülerle değişik ihtiyaçlara cevap verecek şekilde gruplar oluşturmaktadır.

 

Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) üyesi olan datasoft yazılım sektöründe birikimi, yeniden yapılandırdığı dağıtım kanalları ve uzman kadrosu ile kullanıcılarına daha kaliteli programlar sunmayı ve daha iyi hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

Datasoft Yazılım, 19 yıllık bilgi birikimi ve ülke genelindeki dağıtıcı/satıcı ağının gücünü ve deneyimini kullanarak; ülkemizin itici gücü olan KOBİ'lerin ticari ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve yoğun rekabet ortamında, üretim/tedarik/sipariş/satış konularındaki ihtiyaçlarını karşılamak, globalleşen dünyamızda işlemlerin birden fazla döviz ile yapılma zorunluluğu gözönünde bulundurulduğunda, fiili döviz takibi ile bu ihtiyaca cevap vermek, eldeki stok miktarlarına şube, depo, vb bazında en kolay şekilde ulaşma imkanı getirerek, stok devir hızının maksimum düzeyde olmasını sağlamak ve böylelikle markalaşma ve şubeleşmenin gündemde olduğu günümüzde, fiyat rekabetini sağlayabilmenin önünü açmak üzere KOBiPACK çözümünü getiriyor.

Genel Özellikler

KOBiPACK’in firmanıza kazandıracağı yenilikler

 • Şube takibi sayesinde bir ana firma altında 999 şube tanımlanabiliyor. Tüm şubelerde stok kartlarının ortak olmasıyla, müşterilerin şube bazında izlenebilmesi işlemlerinizi kolaylaştırıyor.

 • Şubelerin merkeze ve diğer şubelere yaptığı işler için, işlem yapılan şube tarafından üretilen belgenin bir kopyası da (ters kopya) üretilebiliyor.

 • Tüm kart, belge ve işlemlerde herbir kart ve belgenin önüne ilgili şube kodunun otomatik olarak gelişiyle, konsolidasyon yaparken oluşacak kargaşadan kurtulmak mümkün.

 • Yetki sınırları dahilinde tüm şubelerin birarada veya şube bazında raporlarının görülebiliyor olmasıyla, tüm şube işlemlerinin (şube bazında veya genel) tek bir muhasebe firmasına entegrasyonu kolaylıkla sağlanabiliyor.

 • Fiili döviz takibiyle, her cari kart için ana para biriminden farklı üç döviz birimi tanımlanabiliyor. Aynı cari karta, belgelerin seçilen döviz cinsinden borç veya alacak kaydedilmesi veya ana para birimi cinsinden kaydı yapılarak, ana para birimi ile birlikte üç ayrı döviz cinsinden borç-alacak işlemlerinin fiilen takip edilebilmesi olanağı var.

 • Tahsil edilen para birimi ile işlem yapılacak cari döviz biriminin farklı olabilmesi (EUR borcuna karşılık TL veya USD tahsilatı gibi) mümkün.

 • Stok alış ve satış fiyatları farklı döviz cinsinden takip edilebiliyor.

 • Firma bazında kullanılacak özelliklerin bir kez seçimi,

 • Belge bilgi girişi, belge listeleri, belge formları, kartların liste ve hareketleri, fişlerin bilgi, liste ve formlarının kullanıcı tanımlarından hangisinin kullanılacağının bir kez seçimi, istenildiğinde ilgili bölümde iken tanım kodunun değiştirilebilmesi,

 • Çok farklı ve özellikli ödeme planlarının tanımlanabilmesi ve bu planların belge düzenlemesi sırasında belge bazında kullanılabilmesi,

 • Değişik banka POS'larına ait farklı kredi kartı tahsilat şekillerinin tanımlanması,

 • Alış ve satış işlemlerine ait tüm belge tiplerinin istenildiği kadar ve belirli özellikleri de içerecek şekilde kullanıcı tarafından tanımlanması,bu belgelere göre farklı entegrasyon seçeneklerinin kullanılabilmesi,

 • Arka plan dosyası kullanarak çok kısa sürede baskılı evrak basımıyla ilgili form tanımlarının yapılabilmesi,

 • Aynı stok kartında, alıcı gruplarına göre sınırsız sayıda fiyat girilebilmesi veya bir fiyat baz alınarak alıcı gruplarına oransal fiyatların otomatik oluşturulması,Belge düzenleme sırasında alıcının koduna bakarak stok satış fiyatının otomatik belirlenmesi,

 • Birçok işlemin tek bir ekrandan takip edilebilmesi,

 • Eşleştirme numarası kullanarak tahsil edilmiş ve tahsil edilecek borç veya alacakların takip edilmesi,

 • Hesap kesim tarihi kullanarak mutabakatı sağlanmış işlemlere dönmeden cari işlemlerin daha kolay bir şekilde takip edilebilmesi,

 • Mail-order ile ilgili; tahsilat, taksitli tahsilat, vadesi gelenlerin taksitlerin tahsilatı vb gibi birçok özelliğin kullanılabilmesi,

 • Basit ve pratik bir şekilde taksit takibi.

Kobipack Kartlar
 • a.Stok, hizmet ve masraf kartlarında:Her kart için; 5 birim (çevrimli ve formül girilebilir), her birim için ayrı bar kod girişi, ödeme planı, yazarkasa bağlantı kısım numarası, alternatif kod, 2 adet özel kod, 5 adet satır iskontosu, KDV grubu, uzunluk veya en-boy-yükseklik, ağırlık girişi, tedarikçi kodu, temin ve teslim süresi, alış ve satışta garanti takibi, şarj numarası takibi, raf numarası, alış ve satış için ayrı ayrı ÖTV tanımı, fiyat grubu ile sonsuz (formülde kullanılabilecek) sonsuz fiyat girişi, dövizle fiyatlandırma, şube, cari kod, grup veya cari şablona göre, tarihler arasında ve miktarlar arasında fiyat belirleyebilme, yeterli sayıda detay bilgi girebilme özelliği.

 • b.Cari Hesap kartlarında:
  Her kart için; resmi para biriminden farklı olarak ve aynı anda takibini yapmak üzere 3 ayrı döviz kodu girişi, bir grup 2 özel kod, ayrı bir KDV hesabı, birden fazla cari kartın bağlı olduğu ana hesap, erişim seviyesi, ödeme planı, hesap kesim tarihi, istenilen sayıda farklı adres girişi, sevk adresi ve fatura adresinin farklı olarak seçimi, cari karta ait yetkili ve sorumlu bilgilerinin ayrı ayrı tanımlanması, yeterli sayıda detay bilgi girebilme özelliği.

 • c.Banka kartlarında:
  Her kart için; Merkez Bankası banka ve şube kodu, bir grup 2 özel kod, resmi para biriminden farklı olarak ve aynı anda takibini yapmak üzere 3 ayrı döviz kodu tanımı, önemli ve özel notlar girebilme özelliği.

 • d.Kasa kartlarında:
  Her kart için; bir grup 2 özel kod, resmi para biriminden farklı olarak ve aynı anda takibini yapmak üzere 3 ayrı döviz kodu tanımı ve erişim seviyesi girebilme özelliği.

Kobipack Belgeler
 • a.Tanımlar:Satış faturası, irsaliyesi, siparişinde istenildiği kadar belge çeşit ve tipi tanımlama, belge tipi tanımlamada; normal, iade, konsinye, stok veya hizmet, ihracat, KDV'nin kartlardan veya sabit seçilebilmesi, 8 fatura altı kesintisi (kullanıcı tanımlı), 8 fatura altı eklentisi (kullanıcı tanımlı), ekran bilgi giriş tanımı ve yazıcı döküm tanımı girebilme özelliği.

 • Alış faturası, irsaliyesi, siparişinde istenildiği kadar belge çeşit ve tipi tanımlama, belge tipi tanımlamada; müstahsil ve serbest meslek makbuzu, normal, iade, konsinye fatura, faturalarda, stok veya hizmet, ithalat, KDV'nin kartlardan veya sabit seçilebilmesi, 8 fatura altı kesintisi (kullanıcı tanımlı), 8 fatura altı eklentisi (kullanıcı tanımlı), ekran bilgi giriş tanımı ve yazıcı döküm tanımı girebilme özelliği.

 • b.Belgeler:Satış ve alış faturalarında; departman, depo, kasiyer, özel kod seçebilme, belge bazında veya satır bazında döviz takibi, herbir belgenin cari hesaba ana para cinsinden mi yoksa belgenin döviz cinsinden mi işleneceğinin seçimi, satır bazında ödeme planı girebilme veya belge bazında ödeme planı oluşturma özelliği.

 • Tahsilatta ve ödemede; aynı makbuzda nakit, çek, senet, kredi kartı, havale tahsilatını girebilme.

 • Mail-order tahsilatlarının ve taksitlerinin takibi.

 • İşlem makbuzlarında çek ve senetlerin; bankaya teminat veya tahsilata gönderme, portföye veya müşteriye iade, tahsil etme, ödenmiş olarak işaretleyerek banka hesaplarına geçmesini sağlama, avukata takibe gönderme veya başka şubeye gönderme.

Kobipack Özellikler
 • Kullanıcı tarafından tüm kartların; (cari, stok, banka, kasa, hizmet, masraf, çek, senet, kredi kartı vb) ekranda gözükmesini istediğimiz alanlarının seçimi, seçilen alan uzunluğunun girilebilmesi, seçilen alanın sabit başlığından farklı bir başlığın ayrıca yazılabilmesi rakamsal alanlarda çarpan kullanarak gözükmesi istenilen değerlerin kısaltılması, miktar ve toplamlarla ilgili istenilen sayıda FORMÜL girilebilmesi, girilen bu formüllerde herhangi bir rakamsal satırın sabit bir değerle veya başka bir rakamsal satırla dört işleme tabi tutulabilmesi.

 • Bu tanımlamalarda tanım numarası ve tanım adı verilerek istenilen sayıda yapılabilmesi.
  Seçilen tanıma göre ekran görüntüsü ve değerlerinin değişmesi ve gözüken tanım ve değerlerin bir tuşla yazıcıya aktarılması.

 • Kullanıcı tarafından tüm belgelerin; (fatura, irsaliye, sipariş, tahsilat ödeme ve işlem makbuzu, mail order formu, fatura, irsaliye ve sipariş hareketleri vb) ekranda gözükmesini istediğimiz alanının seçilebilmesi, seçilen alan uzunluğunun girilebilmesi, seçilen alanın sabit başlığından farklı olarak ekranda gözükmesi istenilen başlığın ayrıca yazılabilmesi, rakamsal alanlarda çarpan kullanarak gözükmesi istenilen değerlerin kısaltılması, miktar ve toplamlarla ilgili istenilen sayıda FORMÜL girilebilmesi, girilen bu formüllerde herhangi bir rakamsal satırın sabit bir değerle veya başka bir rakamsal satırla dört işleme tabi tutulabilmesi.

 • Kullanıcı tarafından tüm belgelerin; (fatura, irsaliye, sipariş, tahsilat ve ödeme makbuzlarında, nakit, çek, senet, havale, kredi kartı satırlarının vb) ekranda gözükmesini istediğimiz alanının seçilebilmesi, seçilen alan uzunluğunun girilebilmesi, seçilen alanın sabit başlığından farklı olarak ekranda gözükmesi istenilen başlığın ayrıca yazılabilmesi.

 • Tanımlanan belgelerde her satır için kullanıcı tarafından muhasebe kodunun girilebilmesi.

 • Satır bazında ödeme planı girebilme özelliği.

 • Ödeme planı tanımlamalarında ödemenin; yüzde kaçının peşin olacağının, peşinatın tahsil şeklinin (nakit, çek, senet, havale, kredi karı) girilebilmesi, geriyi kalan tutarların kaç taksitte ödeneceğinin, ilk taksitin başlama tarihinin belirlenmesi, sonraki taksitlerin vade aralığı seçimi, taksitlerin tahsil şeklinin belirlenmesi, KDV'nin bu tahsilat planına dahil olup olmadığının seçimi ve eğer dahil değil ise KDV'nin nasıl tahsil edileceğinin (faturanın vadesinde, düzenleme tarihine göre gün vererek veya sonraki ayın bir gününü vererek) girilebilmesi.

 • Kredi kartı tahsilat planı tanımlamalarında; banka komisyon yüzdesinin, taksit güvence komisyon yüzdesinin hesaba hangi sürede geçeceğinin girilebilmesi.

 • POS kartı tanımlamalarında; herbir POS makinesinden  yapılan tahsilatın komisyonlarının işleneceği hesabın (banka cari hesabı, banka KK hesabı veya doğrudan muhasebe gider hesabı vb) seçilmesi.

 • KDV grubu tanımlamalarında; kod ve isim vererek istenildiği kadar KDV tanımı yapabilme özelliği. Bir satırda tanımlanan KDV'nin alış, satış, alış iade, satış iade, ihracat, ithalat olarak ayrı oranlarda girilebilmesi ve bu oranın fiyata dahil veya hariç olduğunun tanımlanabilmesi.

 • Liste tanım parametrelerinde; ekrana ilk gelecek tanımların kullanıcı tarafından seçilebilmesi, istenildiğinde de tercih edilen tanımdan başka bir tanıma bir tuşla geçilebilmesi.

 • Form tanımları bölümünde yazıcıdan dökümü alınan tüm belgelerin yazıcı çıktılarının esnek bir yapıda kullanıcı tarafından tanımlanabilmesi.

Kobipack Taksit Takibi
 • Mal ve hizmet satışında, satış tutarının taksitlendirilmesi:

 • Tüketiciye mal veya hizmet sunumu yapılırken düzenlenecek satış faturasında veya cari hesap işlem fişinde, belge tutarının cari bazında, satır bazında veya kullanıcı girişi olarak (serbest) ödeme planının tanımlanması.

 • Ödeme planı tanımlamalarında ödemenin; yüzde kaçının peşin olacağının, peşinatın tahsil şeklinin (nakit, çek, senet, havale, kredi kartı) girilebilmesi, geriye kalan tutarların kaç taksitte ödeneceğinin, ilk taksitin başlama tarihinin belirlenmesi, sonraki taksitlerin vade aralığı (gün, ay) seçimi, taksitlerin tahsil şeklinin (nakit, çek, senet, havale, kredi kartı vb)  belirlenmesi.

 • Her belge veya tahsilat makbuzu için eşleştirme numarası girilebilmesi.

 • Müşteri ödeme yapmak üzere geldiğinde sadece müşterinin cari kartına girerek o ay içerisindeki taksit toplamının anında görülebilmesi, taksit tutardan bir tuş ile tahsilatının yapılabilmesi.

 • Müşterinin ödemesi gereken tutar toplamından ne kadarının geçmiş döneme (ödenmemiş taksitler) ve ne kadarının mevcut döneme ait olduğunun görülebilmesi.

 • Müşteri borcunun hangi belgeden veya mal satışından geldiğinin bulunabilmesi.

 • İstendiğinde vadesi gelmemiş ödemelerin vade tarihlerinin ve geçmiş dönem ödemelerinin (ayrıntı-özet) görülebilmesi

Kobipack Entegrasyon

Kod vererek birden fazla entegrasyon tanımı yapılabilmekte ve böylece herbir şubenin entegrasyon tanımı ayrı hesaplara olabilmektedir. Belge düzenlendiği an entegreden fiş üretilebildiği gibi istenirse sonradan da üretilmiş fatura, fiş ve makbuzlardan entegre koduna göre fiş üretilebilmektedir.Üretilmiş fişler birleştirilebilmekte veya üretilmiş fişler silinerek (otomatik) yeniden üretilebilmektedir.
a.Stok alış entegrasyonu:
Stok kodu, stok grubu veya stok filtresine göre (ilk stok-son stok, stok kodu şablonu, ilk grup-son grup, özel kod-1 aralığı ve özel kod-2 aralığı) seçilen stok veya stokların istenirse tanımlı alış faturası tipi de seçilerek ilgili muhasebe hesabına entegrasyonu.
Stok alış iadelerinin stok bazında veya genel olarak muhasebede ayrı hesaplara veya tek bir hesaba entegrasyonunun sağlanması. 
Stok alış iskontolarının stok bazında veya genel olarak muhasebede ayrı hesaplara veya tek bir hesaba entegrasyonunun sağlanması.
b.Stok satış entegrasyonu:
Stok kodu, stok grubu veya stok filtresine göre (ilk stok-son stok, stok kodu şablonu, ilk grup-son grup, özel kod-1 aralığı ve özel kod-2 aralığı) seçilen stok veya stokların istenirse tanımlı satış faturası tipi de seçilerek ilgili muhasebe hesabına entegrasyonu.
Stok satış iadelerinin stok bazında veya genel olarak muhasebede ayrı hesaplara veya tek bir hesaba entegrasyonunun sağlanması.
Stok satış iskontolarının stok bazında veya genel olarak muhasebede ayrı hesaplara veya tek bir hesaba entegrasyonunun sağlanması.
c.Cari entegrasyon:
Cari kodu, cari grubu veya cari filtresine göre (ilk cari-son cari, cari kodu şablonu, cari grup aralığı, özel kod-1 ve özel kod-2 aralığı) verilerek şube bazında seçilen tek bir cari kartın veya birden fazla cari kartların muhasebede bir hesaba veya seçime uygun hesapların tümünün aynı hesaba entegrasyonunun sağlanması.
d.Banka entegrasyonu:
Şube bazında bankaların, banka cari hesabının, bankaya ait kendi çeklerimizin (banka borç çekleri) bankaca tahsil edilecek kredi kartı hesaplarının, tahsil edilmek üzere bankaya gönderdiğimiz müşteri çeklerinin ve senetlerinin, teminat çekleri ve teminat senetlerinin ve banka kredi hesaplarının tek bir satırda ayrı ayrı muhasebe hesaplarına entegrasyonun tanımlanması.
e.Tahsilat ve ödeme entegrasyonu:
Portföydeki çeklerin, karşılıksız çeklerin, alacak senetlerinin ve protostolu alacak senetlerinin ve borç senetlerinin istenirse ay bazında, istenirse genel olarak ayrı ayrı muhasebe hesaplarına entegrasyonu.
f.Genel alış ve genel satış entegrasyonu:
Alış ve satış faturalarının tanım koduna göre bu faturalara ait 8 adet eklenti ve 8 adet kesinti ile yuvarlama ve KDV tevkifat hesaplarının tek bir satırda ayrı ayrı muhasebe entegrasyonunun tanımlanması.
g.Alış ve satış KDV entegrasyonu:
Alış ve satışta (alış iade ve satıştan iade işlemlerinde) herbir KDV oranının (tanımlı fatura tipi de seçilerek)  ayrı ayrı muhasebe hesaplarına entegrasyonu.
h.Kasa entegrasyonu:
Tanımlanmış tüm kasaların muhasebe entegrasyonunun sağlanması.

Kobipack Raporlama
 • Alış veya satış faturası, irsaliyesi, siparişi ve tahsilat, ödeme, işlem makbuzu, kredi kartı mail-order formlarının;

 • Stok, cari, kasa, banka, hizmet, masraf ve üretim fişlerinin; stok, cari, kasa, banka, hizmet, masraf ve üretim reçetesi kartlarının;

 • Ekran listelerinin, belgelerde, fişlerde ve kartlarda geçen alan başlıklarına uygun olarak kullanıcı tarafından istenildiği kadar listelenme seçeneğinin tanımlanması,

 • İlgili bölümde iken fonksiyon tuşu ile bu tanıma uygun ekran listelerinin oluşması,

 • Alt seçeneklere ve belirli kriterlere uygun olarak tanım içerisinde filtrelerin tanımlanması ve listelerin bu filtreye uygun olarak gösterilmesi,

 • Listelerin belirli kriterlere göre sıralanması,

 • Stok, hizmet ve masraf kartlarının tarihlerarası genel raporu ve giriş-çıkış raporu, 
  Stok maliyet ve kâr analizi,

 • Cari; tahsilat, ödeme ve vade analizi,

 • Stok bazında alış ve cari bazında alış raporu,

 • Stok bazında satış ve cari bazda satış raporu,

 • Stok seri no. takip raporu,

 • Çek raporları,

 • Tüm raporlarda alt seçenekler ve kriterleri belirleyerek (kod filtresi gibi) detayda istenilen raporların alınabilmesi,Çok esnek raporlama seçenekleri,

 • Ekranda gözüken listelerin, listedeki gözüken şekliyle ve bir tuşla yazıcıya gönderilebilmesi,

 • Yazıcıya gönderilme sırasında tercihler seçebilme ve bu tercihleri daha sonra da kullanmak üzere filtre olarak kaydedebilme,

 • Ekranda gözüken listelerin, listedeki gözüken şekliyle Excel'e aktarma özelliği,

 • Yazıcıya gönderme aşamasında tanımlı (PDF) yazıcısına göndererek dokümanın .pdf  uzantılı olarak kaydedilmesi,

 • Rapor veya dokümanların e-mail olarak gönderilmesi.

Armada Bilişim ve İletişim Teknolojileri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
 
İstanbul: Ziya Gökalp Mahallesi, Mall Of İstanbul E-Blok, Kat:17, No:136 Başakşehir
Antalya: Şekerhane Mahallesi, Tevfikiye Caddesi, 1117. Sokak, No:6/1 Alanya
 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page
 • LinkedIn App Simge