top of page
İzibiz E-irsaliye Bilgi: Features

İzibiz E-irsaliye

SmallLogo.png

İzibiz, Türkiye'nin Özel Entegratörü

E-irsaliye Nedir?

Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin beşinci bendine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yapılan düzenlemedir.

SmallLogo.png
İzibiz E-irsaliye Bilgi: Features
SmallLogo.png

E-irsaliyenin Avantajları Nelerdir?

 • E-fatura çözümündeki gibi yine basım, arşivleme vb. maliyetlerden tasarruf sağlanır.

 • İşlemlerin elektronik ortamda gerçekleşmesi sebebiyle çevreci bir üründür.

 • İrsaliye bilgilerine kolay ve hızlı bir şekilde erişim imkanı sağlanır.

 • E-fatura verilerinizle birlikte aynı ortamlarda güvenli bir şekilde saklama imkanına sahip olursunuz.

İzibiz E-irsaliye Bilgi: Features

E-irsaliye Uygulamasından Yararlanma Yöntemleri Nelerdir?

Mükellefler E-irsaliye uygulamasından;

 • Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,

 • E-irsaliye uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,

 • Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla,

olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir.

SmallLogo.png
İzibiz E-irsaliye Bilgi: Features
SmallLogo.png

E-irsaliye Uygulamasının Başlama Tarihi ve E-irsaliye Geçiş Zorunluluğu Ne Zamandır?

 • 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında getirilen E-fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olan,

 • Bu tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, E-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olan ve

 • Bu maddenin (2) numaralı fıkrasında belirtilen şekilde E-İrsaliye uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan,

mükellefler 01/01/2018 tarihinden itibaren faydalanabilirler.

İzibiz E-irsaliye Bilgi: Features

E-irsaliyede Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

E-irsaliye belgesinde aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur.

 • E-irsaliyesinin düzenlenme tarihi ve belge numarası,

 • E-irsaliyeyi düzenleyenin adı, ticaret ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,

 • Müşterinin adı, ticaret ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası,

 • Taşınan malın nevi, miktarı,

 • Fiili sevk tarihi, saat ve dakika olarak zamanı.

Başkanlık, ihtiyaç duyulması halinde söz konusu bilgilere ilave bilgilerin de E-irsaliye belgesinde bulunması hakkında mükelleflere gerekli duyuruları 

www.efatura.gov.tr internet adresinde yaparak isteyebilir. Mükellefler E-irsaliye üzerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiyaçları doğrultusunda farklı bilgilere de yer verebileceklerdir.

SmallLogo.png
İzibiz E-irsaliye Bilgi: Features
bottom of page