top of page
Datasoft Müşavir Set: Features

Datasoft Müşavir Set

MS01 - Müşavir Set-1

MS01 - Müşavir Set-1 Paket İçeriği

 • Genel Muhasebe

 • İşletme Defteri

 • Personel Bordrosu

 • Demirbaş Amortisman

MS01 - Müşavir Set-1 Özellikleri

Miktar, Mali Tablolar, Form A/B, Hesap Kapatma,Fiili Stok Takibi, Demirbaş Takibi,Telecard,Yeniden Değerleme, Dönemsel Amortisman Raporu

MS02 - Müşavir Set-2

MS02 - Müşavir Set-1 Paket İçeriği

 • Genel Muhasebe

 • İşletme Defteri

 • Personel Bordrosu

 • Demirbaş Amortisman

 • Büro Bilgi Sistemi

MS02 - Müşavir Set-2 Özellikleri

Miktar, Mali Tablolar, Form A/B, Hesap Kapatma,Fiili Stok Takibi, Demirbaş Takibi,Telecard,Yeniden Değerleme, Dönemsel Amortisman Raporu,Serbest Meslek Makbuzu, Stopaj Listesi

MS03 - Müşavir Set-3

MS03 - Müşavir Set-3 Paket İçeriği

 • Genel Muhasebe

 • İşletme Defteri

 • Personel Bordrosu

 • Demirbaş Amortisman

 • Büro Bilgi Sistemi

 • Stok

 • Cari

 • Fatura

 • İrsaliye

 • Çek

 • Senet

DS01 - Özel Set

DS01 - Özel Set Paket İçeriği

 • Genel Muhasebe

 • Personel Bordrosu

DS01 - Özel Set Özellikleri

Miktar, Mali Tablolar, Form A/B, Hesap Kapatma, Telecard bağlantısı

OS01 - Oda Set

OS01 - Oda Set Paket İçeriği

 • Basit Usul Defter

 • Büro Bilgi Sistemi 

OS01 - Oda Set Özellikleri

Meslek odaları için üye defterlerinin takibi programı

bottom of page