top of page
Datasoft Ticari Set: Features

Datasoft Ticari Set

TS01 - Ticari Set -1

TS01 - Ticari Set-1 Paket İçeriği

 • Stok

 • Cari

 • Fatura

 • İrsaliye

 • Çek

 • Senet


TS01 - Ticari Set-1 Özellikleri

Kasa, Döviz, Kasiyer/Plasiyer, Sipariş, Depo, Çokbirim, Detay, Barkod, Banka, Taksit, Kasiyer/Plasiyer

TS02 - Ticari Set-2

TS02 - Ticari Set-2 Paket İçeriği

 • Stok

 • Cari

 • Fatura

 • İrsaliye

 • Çek

 • Senet

 • Genel muhasebe

 • Entegrasyon


TS02 - Ticari Set-2 Özellikleri

Kasa, Döviz, Kasiyer/Plasiyer, Sipariş, Depo, Çokbirim, Detay, Barkod, Banka, Taksit, Kasiyer/Plasiyer, Miktar, Mali Tablolar, Form A/B, Hesap Kapatma, Anında veya Sonradan Entegrasyon

TS03 - Ticari Set-3

TS03 - Ticari Set-3 Paket İçeriği

 • Stok

 • Cari

 • Fatura

 • İrsaliye

 • Çek

 • Senet

 • Genel muhasebe

 • Personel bordrosu

 • Entegrasyon

TS03 - Ticari Set-3 Özellikleri

Kasa, Döviz, Kasiyer/Plasiyer, Sipariş, Depo, Çokbirim, Detay, Barkod, Banka, Taksit, Kasiyer/Plasiyer, Miktar, Mali Tablolar, Form A/B, Hesap Kapatma,Telecard bağlantısı, Anında veya Sonradan Entegrasyon

TS04 - Ticari Set-4

Ts04 - Ticari Set-4 Paket İçeriği

 • Stok

 • Cari

 • Fatura

 • İrsaliye

 • Çek

 • Senet

 • Genel muhasebe

 • Personel bordrosu

 • Demirbaş amortisman

 • Entegrasyon

TS04 - Ticari Set-4 Özellikleri

Kasa, Döviz, Kasiyer/Plasiyer, Sipariş, Depo, Çokbirim, Detay, Barkod, Banka, Taksit, Kasiyer/Plasiyer, Miktar, Mali Tablolar, Form A/B, Hesap Kapatma, Telecard bağlantısı, Yeniden Değerleme, Dönemsel Amortisman Raporu, Anında veya Sonradan Entegrasyon

bottom of page